35.634

Vierde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake CoronamaatregelenDeze vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 (35.300 XVI) in verband met uitgaven inzake coronamaatregelen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 4 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 november 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 16 november 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 16 november 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 16 november 2020.


Documenten