35.674

Verlenging van de termijn waarmee militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplichtMet dit wetsvoorstel wordt in de luchtvaartwetgeving de voorziene overgangstermijn andermaal verlengd waarbinnen de aanwijzingen van militaire luchtvaartterreinen moeten worden vervangen door luchthavenbesluiten. Reden is dat de oorspronkelijk voorziene termijnen te kort bleken te zijn om voor alle acht militaire luchthavens ((Leeuwarden, Deelen, Eindhoven, Volkel, De Kooy, Woensdrecht, Gilze-Rijen en De Pee) een luchthavenbesluit tot stand te brengen.

Verder wordt een rapportageverplichting voorgesteld waarbij de verantwoordelijke bewindspersoon jaarlijks aan de Staten-Generaal verslag uitbrengt over de voortgang van de resterende luchthavenbesluiten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 12 mei 2021 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 december 2020

titel

Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten