35.819

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructiesDit voorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Handelsregisterwet 2007, de Wet op de economische delicten (Wed) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO's) van trusts en soortgelijke juridische constructies.

De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843PDF-document) van 2018. De oorspronkelijke vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2015/849PDF-document) is in 2015 vastgesteld.

Volgens de richtlijn moet Nederland ook een centraal register met informatie over belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten opzetten. Om dit te regelen is het voorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179) ingediend.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 4 november 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 november 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 april 2021

titel

Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

15