35.905

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022Dit wetsvoorstel strekt tot bevriezing van het eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie van het lid Kwint c.s. van 24 juni 2021 over een wetsvoorstel om het verplicht eigen risico voor 2022 te bevriezen op €385 (TK 25.295, 1307).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 14 september 2021 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 14 september 2021 het blanco eindverslag uitgebracht. Het voorstel wordt op 28 september 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 september 2021

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten