35.925 XVI

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, D) is 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB en de PVV.

Tegen: PvdD, FVD, DENK, Groep Van Haga en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. Fractie-Otten, Fractie-Nanninga en de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 17 mei 2022 besloten toezegging T02174 Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) na ontvangst van de kabinetsreactie op de evaluatie opnieuw te agenderen.

Het kennismakingsgesprek van de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vond plaats op 22 maart 2022.

Het kennismakingsgesprek van de commissie met de minister voor Langdurige Zorg en Sport vond plaats op 5 april 2022.

Het kennismakingsgesprek van de commissie met de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vond plaats op 12 april 2022.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

237
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-237] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-237] documenten