35.970

Dertiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021Deze dertiende incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.570 XVI) vanwege coronamaatregelen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 27 januari 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2022 als hamerstuk afgedaan. De Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

19 november 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Dertiende incidentele suppletoire begroting)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 19 november 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 19 november 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 19 november 2021.


Documenten