36.108

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLMDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (35.925 IX) in verband met de

aandelenemissie van Air France-KLM.

Met deze incidentele suppletoire begroting worden budgettaire middelen toegevoegd. De extra middelen van € 220 mln. betreffen het besluit van het kabinet om deel te nemen aan de aandelenemissie van Air France-KLM om het huidige belang in stand te houden. De kosten van de deelname in de emissie betreft een raming op basis van de laatste standen. De uitgaven zijn afhankelijk van de koers van het aandeel op het moment van de daadwerkelijke uitgifte.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 31 mei 2022 aangenomen.

Voor: SP, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD en BBB.

De Fractie Den Haan was niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 mei 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: D66, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, FVD, SP, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS.

Tegen: PvdA, GroenLinks, PvdD en Fractie-Frentrop.

De OSF was niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bespreekt op 23 april 2024 de brief van de minister van Financiën over invulling van de evaluatie van het steunpakket KLM (EK 36.108 / 29.232, T met bijlage).

De commissie heeft op 9 april 2024 een (deels besloten) mondeling overleg gevoerd met de minister van Financiën. Bij dit overleg is het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de reactie op brief voormalig Staatsagent bij KLM (EK 36.108 / 29.232, R met bijlagen), het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over nietigverklaring goedkeuring staatssteun 3,4 miljard aan KLM en de brief van de minister van Financiën over Framework Agreement en juridische analyses KLM-steunpakket (EK 36.108 / 29.232, S met bijlage) betrokken.

De Kamer heeft op 5 december 2023 verlof gegeven voor een debat over de gegeven staatssteun aan KLM tijdens de coronapandemie met de minister, nadat deze in de Tweede kamer heeft plaatsgevonden.

Op 21 november 2023 heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) een openbaar gesprek gevoerd met voormalig Staatsagent bij KLM naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over conclusies juridische analyse en mogelijke vervolgstappen tegen KLM (EK 36.108 / 29.232, O met bijlage).

Ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel werd voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) op 30 mei 2022 door de ministers van Financiën en van I&W een besloten en vertrouwelijke briefing verzorgd. Een openbare (technische) briefing voor de commissie door de staatsagent voor KLM vond plaats op 31 mei 2022.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) wenst de werkafspraken vertrouwelijke overleggen (en de bij dit wetsvoorstel gevolgde gang van zaken) opnieuw te evalueren.


Kerngegevens

ingediend

24 mei 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 16 juni 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 16 juni 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 16 juni 2022.


Documenten

78
Bladeren:
[1-50] [51-78] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-78] documenten