36.140

Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal GasunieDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (35.925 IX) in verband met uitvoeringskosten voor rechtsherstel box 3 en garantstelling in verband met eventuele annuleringskosten voor de tweede LNG-terminal van de Gasunie.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het rechtsherstel box 3 worden uitgaven voorzien in de periode 2022–2024. De herstelwerkzaamheden box 3 starten per 1 juli 2022. Belastingplichtigen die massaal bezwaar hebben gemaakt voor box 3 (2017–2020) dienen herstel te ontvangen voor de uiterlijke datum van 4 augustus 2022 die volgt uit het arrest van de Hoge Raad. Een spoedige start van de herstelactie is daarom noodzakelijk. De uitvoeringskosten betreffen het jaar 2022 de eerste maanden van 2022. In de uitgavenbudgetten zijn ook middelen opgenomen voor externe inhuur in de periode 2022 en 2023.

Om de afhankelijkheid van aardgas uit Rusland snel te verminderen met behoud van leveringszekerheid, heeft Gasunie een tweede LNG-terminal gehuurd. Vanwege de stijgende vraag naar drijvende terminals, is deze tweede terminal met spoed gecontracteerd met de mogelijkheid tot annuleren tot 1 juli 2022 tegen eenmalige kosten van € 50 mln. De Nederlandse staat is voornemens om (conform Europese staatssteunkaders) voor 80% van dit bedrag garant te staan, wat neerkomt op een garantie van € 40 mln.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 22 september 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 oktober 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 juni 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 juli, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juli.


Documenten

10