36.159

Tegengaan productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingenDit wetsvoorstel voegt een nieuwe lijst toe aan de Opiumwet, de lijst IA. Deze lijst bevat stofgroepen in plaats van individuele stoffen. Het gaat om stofgroepen waarvan de chemische structuur is afgeleid van een aantal middelen van lijst I van de Opiumwet.

Dit voorstel ziet op een generiek verbod op bepaalde stofgroepen en beoogt zowel de volksgezondheid te beschermen als de productie en handel in deze middelen door de illegale drugsindustrie tegen te gaan.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 16 januari 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, DENK, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, NSC, PVV en BBB

Tegen: GroenLinks-PvdA, Volt, PvdD, D66 en FVD.

Afwezig: JA21.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 13 maart 2024 het verslag (EK, B) uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag.


Kerngegevens

ingediend

4 juli 2022

titel

Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

35