36.200 XVII

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 8 december 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en JA21.

Tegen: DENK, BIJ1, PvdD, FVD, PVV en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-75] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-75] documenten