36.285

Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdienstenDit wetsvoorstel implementeert de verordening (EU) 2019/1150PDF-document ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (de platform-to-business-verordening). Hierdoor krijgt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving van deze verordening. De verordening heeft tot doel te zorgen voor een eerlijke en voorspelbare bedrijfsomgeving voor (kleine) ondernemers die platforms gebruiken om hun goederen of diensten aan te bieden op de Europese interne markt.

Deze verordening legt transparantievereisten op aan online platforms (bijvoorbeeld reserveringsplatforms, online marktplaatsen en appstores) in hun relatie met zakelijke gebruikers die goederen of diensten via een platform aanbieden aan consumenten. Zo moeten de algemene voorwaarden duidelijk en in begrijpelijke taal geschreven zijn. Verder bevat de verordening bepalingen over geschillenbeslechting tussen online platforms en zakelijke gebruikers.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 28 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.

Inbreng voor het verslag door de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) vond plaats op 21 mei 2024. Het verslag is in bewerking.


Kerngegevens

ingediend

21 december 2022

titel

Invoering publiek toezicht en handhaving van de verordening 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

7