36.360 IIB

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2022Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2022 gevoerde financiële beheer met betrekking de uitvoering van de begroting van de Hoge Colleges van Staat (met uitzondering van de Staten-Generaal), de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2022.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (TK, 3) is op 6 juli 2023 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2023 als hamerstuk afgedaan. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2023

titel

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

9