36.379

Grondslag verwerken burgerservicenummer woningzoekenden voor toekenning sociale huurwoningDit wetsvoorstel voegt aan de Woningwet een grondslag toe voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) van woningzoekenden. Hiermee worden de administratieve lasten voor burgers, woningcorporaties en woonruimteverdelers verlaagd. Woningcorporaties moeten een inkomenstoets uitvoeren, voordat zij een sociale huurwoning aan een woningzoekende mogen toewijzen. De toewijzingsregels zorgen ervoor dat woningcorporaties sociale huurwoningen toewijzen aan de doelgroep voor wie sociale huurwoningen bestemd zijn.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om voor de toekenning van een sociale huurwoning, via een digitale procedure, het inkomen van een woningzoekende te toetsen. Als de woningzoekende het BSN niet wil verstrekken dan kan de huidige wijze van inkomenstoetsing gebruikt worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer (TK, 2) heeft het voorstel op 19 oktober 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 november 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 juni 2023

titel

Wijziging van de Woningwet in verband met het regelen van een grondslag voor het verwerken van het burgerservicenummer van woningzoekenden door toegelaten instellingen en woonruimteverdelers in verband met het digitaal delen van gegevens voor de inkomenstoets

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

11