36.525

Koopkrachtreparatie door verlaging eigen bijdrage huurtoeslagDit wetsvoorstel wijzigt de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag naar aanleiding van een fout in de koopkrachtberekeningen voor 2024. Hiermee komt de koopkrachtontwikkeling voor verschillende huishoudtypen, in het bijzonder voor alleenstaande in de bijstand, weer in lijn met de uitgangspunten zoals het kabinet die op Prinsjesdag voor ogen had.

Met dit voorstel wordt de voorgestelde verhoging van de in die wet genoemde bedragen voor de eigen bijdrage voor huurtoeslagontvangers structureel verder verlaagd met € 3,05 per maand.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 25 april 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 mei 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 maart 2024

titel

Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2024.


Documenten

9