Wetsvoorstellen bij commissie voor Economische Zaken (EZ)Er zijn geen wetsvoorstellen of nota's die nog in de Tweede Kamer behandeld moeten worden.