Bezoekersinformatie

Bijwonen van de plenaire vergadering

De plenaire vergaderingen van de Eerste Kamer zijn openbaar. De Eerste Kamer vergadert in principe op dinsdag. Bij een drukke agenda kan de Kamer beslissen al op maandagavond te beginnen met de vergadering

Het bijwonen van een plenaire vergadering is aan regels gebonden. Zo mogen er geen foto's genomen worden vanaf de publieke tribune. Ook is het niet toegestaan om, in woord of gebaar, te reageren op wat er in de plenaire zaal door politici wordt gezegd.

Bezoekers kunnen via de ingang Binnenhof 23 plaatsnemen op de publieke tribune.

Bezoekers met een fysieke beperking kunnen contact opnemen met  070 - 3129200.

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Bezoekadres

Binnenhof 22

2513 AA Den Haag

Correspondentieadres

Postbus 20017

2500 EA Den Haag

Voor algemene vragen:

T 070 - 3129200

F 070 - 3129390

E postbus@eerstekamer.nl

Rondleidingen

Voor een rondleiding over het Binnenhof kunt u contact opnemen met ProDemos.  Het Bezoekerscentrum van ProDemos organiseert rondleidingen door de Ridderzaal, Eerste en Tweede Kamer. De rondleidingen beginnen op Hofweg 1, de ontvangstruimte van ProDemos.

Vooraf reserveren wordt aanbevolen, groepen zijn verplicht om te reserveren. Het kan voorkomen dat door speciale bijeenkomsten een of meerdere gebouwen niet te bezichtigen zijn.

Reserveren kan via: www.prodemos.nl/bezoekerscentrum