Een blanco eindverslag betekent dat de commissie die de behandeling schriftelijk voorbereidt geen opmerkingen of vragen heeft over een wetsvoorstel.

Het uitbrengen van een blanco eindverslag heeft bijna altijd tot gevolg dat het wetsvoorstel als hamerstuk wordt afgedaan. Soms wordt er nog wel gestemd.

Als gevolg van een herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer per 13 juni 2023 zijn de namen van de verschillende Kamerstukken in het wetgevingsproces aangepast. Onder het herziene Reglement van Orde heet een blanco eindverslag een 'blanco verslag'.


Indien u kennis wilt nemen van verslagen, nota's naar aanleiding van het verslag, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.