De ongecorrigeerde verslagen worden aan de sprekers gestuurd. De sprekers kunnen de verslagen verbeteren en teruggeven of sturen.

Eventuele correcties dienen wel op de eerstvolgende dinsdag na de dag van de vergadering bij de Dienst Verslag en Redactie (DVR, voorheen Stenografische Dienst) terug te zijn. De DVR maakt dan een gecorrigeerd verslag, dat als basis dient voor de Handelingen.

De sprekers dienen de correcties in taalgebruik en stijl tot het uiterste te beperken. Correcties die de zin of strekking van een betoog aantasten, zijn niet toegestaan.