Eerste KamerDe Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de volksvertegenwoordiging, de Staten-Generaal. Zij bestaat uit 75 leden, die door de leden van Provinciale Staten worden gekozen.

De Eerste Kamer heeft zowel wetgevende als controlerende taken. Zij spreekt als laatste een oordeel uit over alle wetsvoorstellen. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen; wijzigingen aanbrengen in een voorstel mag zij niet.

De Eerste Kamer - ook wel Senaat genoemd - is in 1815 ingesteld.