Een groep partijleden die via de kandidatenlijst van een partij verkozen zijn, wordt aangeduid als fractie. Net als in de Tweede Kamer worden fracties geleid door een fractievoorzitter.

In de fractievergadering bepalen alle leden politieke standpunten. Bij stemmingen zullen de fractieleden, in de regel, stemmen zoals in de fractievergadering is besloten.

Vooral in grotere fracties worden de werkzaamheden onderling verdeeld. Per beleidsterrein bereiden één of meerdere woordvoerders de behandeling van wetsvoorstellen voor en zij voeren ook het woord bij de plenaire behandeling.