De fractievoorzitter is de politiek leider van een fractie.

In de Eerste Kamer is een fractievoorzitter lid van het College van Senioren, dat de werkzaamheden van de Eerste Kamer regelt.

Verder voert de fractievoorzitter onder meer het woord tijdens de algemene politieke beschouwingen.


Fractievoorzitters in de Eerste Kamer