Eindverslag onder voorbehoudEen eindverslag onder voorbehoud betekent dat de commissie die de behandeling schriftelijk voorbereidt geen opmerkingen of vragen heeft over het wetsvoorstel.

Anders dan bij een blanco eindverslag behouden de leden wel het recht om bij de openbare behandeling alsnog in te gaan op het betreffende wetsvoorstel.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.