Een eindverslag onder voorbehoud betekent dat de commissie die de behandeling schriftelijk voorbereidt geen opmerkingen of vragen heeft over het wetsvoorstel.

Anders dan bij een blanco eindverslag behouden de leden zich wel het recht voor om bij de openbare behandeling alsnog in te gaan op het betreffende wetsvoorstel.

Als gevolg van een herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer op 13 juni 2023 zijn de namen van de verschillende Kamerstukken in het wetgevingsproces aangepast. De nieuwe naam voor het eindverslag onder voorbehoud verslag is 'verslag onder voorbehoud'.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.