De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de Griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de Griffier heeft de leiding over de ambtelijke organisatie van de Kamer.

De Griffier heeft een aantal taken die belangrijk zijn voor het werk van de Kamer, zoals:

Omdat het takenpakket van de Griffier uitgebreid is, zijn verschillende plaatsvervangende griffiers aangesteld.