College van Voorzitter en OndervoorzittersIn de Eerste Kamer vormen de Kamervoorzitter en de Ondervoorzitters samen het College van Voorzitter en Ondervoorzitters (CVO). Het college oefent als een soort dagelijks bestuur namens de Kamer bepaalde publiek- en privaatrechtelijke bevoegdheden uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de afhandeling van verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo) of het sluiten van contracten over huisvesting, catering en schoonmaak. Veel van deze taken zijn in de praktijk overigens gemandateerd aan de Griffier.

Het College van Voorzitter en Ondervoorzitters houdt verder toezicht op de werkzaamheden van de Griffier. Tot slot stelt het college ook een conceptbegroting op voor de uitgaven van de Eerste Kamer (de zogenaamde 'raming').

De Kamervoorzitter, de heer prof. dr. J.A. Bruijn, zit de vergaderingen van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters voor. Griffier van de commissie is mr. dr. R. Nehmelman.

Tot 13 juni 2023 was de naam van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters de Huishoudelijke Commissie.


Kamerleden sorteren op:


Leden