De term inbreng wordt gebruikt voor de (meestal) schriftelijke bijdrage die de woordvoerders tijdens de inbrengvergadering van een commissie over een wetsvoorstel leveren voor het voorlopig verslag of het verslag.

Inbreng wordt steeds geleverd tijdens een commissievergadering ten einde de andere leden in de gelegenheid te stellen op de geleverde inbreng te reageren en zich eventueel aan te sluiten.

Het verslag wordt in concept aan de leden van de commissie gezonden. Na het verstrijken van de correctietermijn wordt het verslag gedrukt en naar de verantwoordelijke bewindslieden gezonden.

Conceptverslagen worden pas na het verstrijken van de correctietermijn openbaar, tenzij de commissie beslist om het eerder openbaar te maken.