In een verslag stelt de behandelende commissie vragen aan de regering over een wetsvoorstel. Bij een initiatiefwetsvoorstel stelt de commissie vragen aan de Tweede Kamerleden die het voorstel in de Eerste Kamer verdedigen en als dat nodig is ook aan de regering.

De regering stuurt als reactie op een verslag een nota naar aanleiding van het verslag. Bij een initiatiefwetsvoorstel is de nota afkomstig van de initiatiefnemers. Als er bij een initiatiefwetsvoorstel ook vragen aan de regering zijn gesteld, reageert deze in een brief.

De griffier van de commissie stelt op basis van inbreng van de leden het verslag samen en zendt het in concept aan de leden. Zij kunnen dit nog corrigeren voordat het wordt vastgesteld.

Na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag kan een commissie de nadere procedure van een wetsvoorstel bespreken en besluiten het wetsvoorstel plenair te gaan behandelen. Zij kan ook besluiten om nog een ronde vragen te stellen en een tweede verslag uit te brengen. Daarna is ook nog een derde verslag mogelijk. Als de commissie echter een vierde verslag wenst uit te brengen, moet zij hiervoor toestemming vragen aan de Kamer. De regering of Tweede Kamerleden reageren steeds met een nota naar aanleiding van het (tweede, derde, vierde) verslag.


Indien u kennis wilt nemen van verslagen, nota's naar aanleiding van het verslag etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.