In een memorie van antwoord reageert de regering op de vragen en opmerkingen over een wetsvoorstel in het voorlopig verslag van een commissie. Bij een initiatiefwetsvoorstel wordt de memorie van antwoord uitgebracht door de Tweede Kamerleden die het voorstel in de Eerste Kamer verdedigen. Als er bij een initiatiefwetsvoorstel ook vragen aan de regering zijn gesteld, reageert deze in een brief.

Na ontvangst van een memorie van antwoord bespreekt een commissie de nadere procedure. Zij kan dan besluiten de Kamervoorzitter voor te stellen het wetsvoorstel plenair te gaan behandelen. Zij kan echter ook besluiten om nog een ronde vragen te stellen en een nader voorlopig verslag uit te brengen.

Met ingang van de wijziging van het Reglement van Orde per 13 juni 2023 wordt, voor wetsvoorstellen die de Eerste Kamer vanaf die datum bereiken, de nieuwe terminologie binnen het wetgevingsproces gebruikt. Bij wetsvoorstellen die in al behandeling zijn bij de Eerste Kamer wordt de 'oude' terminologie gebruikt. Per 13 juni 2023 wordt voor de memorie van antwoord de term nota naar aanleiding van het verslag gebruikt.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.