Nota naar aanleiding van het verslagIn een nota naar aanleiding van het verslag reageert de regering op de opmerkingen in het verslag van een commissie.

Het is in die zin vergelijkbaar met de memorie van antwoord. Alleen bestaat in dat geval voor de commissie de mogelijkheid om een tweede schriftelijke ronde te houden.

Na het uitkomen van een nota naar aanleiding van het verslag wordt direct een plenair debat gehouden.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.