Nota naar aanleiding van het verslagIn een verslag stelt de behandelende commissie vragen aan de regering over een wetsvoorstel. Bij een initiatiefwetsvoorstel stelt de commissie vragen aan de Tweede Kamerleden die het voorstel in de Eerste Kamer verdedigen en als dat nodig is ook aan de regering. Een verslag kan de eerste, tweede of derde schriftelijke ronde bij een wetsvoorstel zijn. Het in principe ook steeds de laatste ronde.

De regering stuurt als reactie op een verslag een nota naar aanleiding van het verslag. Bij een initiatiefwetsvoorstel is de nota naar aanleiding van het verslag afkomstig van de initiatiefnemers. Als er bij een initiatiefwetsvoorstel ook vragen aan de regering zijn gesteld, reageert deze in een brief.

De griffier van de commissie stelt op basis van inbreng van de leden het verslag samen en zendt het in concept aan de leden. Zij kunnen dit nog corrigeren voordat het wordt vastgesteld.

Na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag vindt de plenaire behandeling plaats. Een volgende schriftelijke ronde is in principe niet mogelijk.

Als gevolg van een herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer zijn de namen van de verschillende Kamerstukken in het wetgevingsproces aangepast. Dit geldt voor alle wetsvoorstellen die de Eerste Kamer op of na 13 juni 2023 bereiken en voor wetsvoorstellen die al vóór 13 juni de Eerste Kamer hebben bereikt, maar waarbij nog geen inbreng voor een verslag is geleverd. Het herziene Reglement van Orde kent de term nota naar aanleiding van het tweede of derde verslag.


Indien u kennis wilt nemen van verslagen, nota's naar aanleiding van het verslag etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.