In een commissievergadering waarin de nadere procedure wordt besproken, wordt door een Kamercommissie bepaald

  • hoe de verdere voorbereiding zal verlopen
  • wanneer de plenaire behandeling kan plaatsvinden.

Een commissie bespreekt de nadere procedure nadat zij de (nadere) memorie van antwoord heeft ontvangen.