De raming is de door de Eerste Kamer zelf vastgestelde "begroting" van de kosten voor haar functioneren. Deze wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het College Voorzitter en Ondervoorzitters.

De schriftelijke voorbereiding vindt plaats door de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA).

De Eerste Kamer stelt de raming in een openbare vergadering vast en zendt de raming naar de regering ter opneming in de begroting voor de Staten-Generaal.