Tijdens het voorbereidend onderzoek kan een Kamercommissie mondeling overleg voeren met de regering of met personen die de commissie daartoe uitnodigt.

De inhoud van het overleg wordt door de commissie in de vorm van een verslag van een mondeling overleg openbaar gemaakt.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.