Wet openstelling huwelijk (26.672); stemming (aangenomen, voor: PvdA (uitgezonderd lid Apostolou), VVD, D66, GroenLinks, SP en de leden Dankers, Verburg en Wijn (CDA)) (Tweede Kamer, Handelingen 1999-2000, nr. 100: blz. 6468)