Tijdelijke referendumwet (27.034); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 40: blz. 3207-3252)