Tijdelijke referendumwet (27.034); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 41: blz. 3278-3300)