Exploitatie luchthaven Schiphol (28.074); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2004-2005, nr. 94, blz: 5647-5655)