Korte aantekeningen vergadering commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 28 maart 2006