Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 maart 2006