Wet inburgering (30.308); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2005-2006, nr. 95, blz: 5845-5874)