Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie van 3 oktober 2006