28.283

Introductie zelfbinding in de Wet BopzDit voorstel wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en introduceert het fenomeen zelfbinding in deze wet.

Met de introductie van zelfbinding wordt beoogd te voorzien in de mogelijkeid tot opname, verblijf en behandeling van psychiatrische patiënten zonder bereidheid daartoe, indien zij zich daartoe eerder in een wilsbekwame periode wel bereid hebben verklaard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De voorziene plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer op 26 september 2006 werd uitgesteld in verband met het aftreden op 21 september 2006 van de minister van Justitie, de heer Donner. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 november 2006 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

28 maart 2002

titel

Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (zelfbinding)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten