Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 oktober 2006