Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van 14 november 2006