Overzicht van de geïnventariseerde delegatiebepalingen per ministerie (ter inzage gelegd bij EK 26.200 VI nr. 65 / 21.109, B onder griffienummer 134929.02)