Kabinetsstandpunt "Versnelde implementatie van EG- en andere internationale besluiten" (26.200 VI nr. 65), Uitvoering EU-Richtlijnen (21.109); verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat en voor Justitie met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over een aanvullende reactie op het rapport Besselink c.s. "De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie" (EK 26.200 VI nr. 65 / 21.109, B)