Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (29.702); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2006-2007, nr. 86, blz: 4711-4717)