Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (29.702); stemming (met algemene stemmen aangenomen) (Tweede Kamer, Handelingen 2006-2007, nr. 88, blz: 4909)