Versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (30.143), Begrotingsstaten Justitie 2008 (31.200 VI); brief van de staatssecretaris van Justitie ter aanbieding van een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (TK 31.200 VI / 30.143 99)