31.200 VI

Begrotingsstaten Justitie 2008Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 van het ministerie van Justitie.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 april 2008 als hamerstuk afgedaan.

Op 20 maart 2008 vond in samenwerking met het Rathenau Instituut een expertmeeting over gegevensbescherming plaats. Van deze bijeenkomst heeft de Eerste Kamercommissie voor Justitie op 29 mei 2008 een verslag (EK 31.200 VI, F) uitgebracht.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2007

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

25