Herinrichting van de reisdocumentenadministratie (31.324 (R1844)); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2008-2009, nr. 42, blz: 3731-3750)