31.324 (R1844)

Herinrichting van de reisdocumentenadministratieDit voorstel van rijkswet wijzigt de Paspoortwet in verband met de inrichting van een centrale reisdocumentenadministratie en het toevoegen van biometrische gegevens in deze documenten. De reisdocumentenadministratie wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week, online raadpleegbaar. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een betrouwbaar aanvraag en uitgifteproces van reisdocumenten. Daarnaast wordt het mogelijk om een reisdocoument aan te vragen bij een Nederlandse gemeente naar keuze, de zogenaamde plaatsonafhankelijke uitgifte.

Met dit voorstel wordt ook uitvoering gegeven aan de Europese Verordening nr. 2252/2004PDF-document betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in paspoorten en reisdocumenten. Voortaan worden in reisdocumenten die van een chip zijn voorzien ook twee vingerafdrukken van de houder opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.324 (R1844), A) is op 20 januari 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 2009 zonder stemming aangenomen. D66, SP en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

21 januari 2008

titel

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel S, van deze wet in werking op het moment waarop artikel I, onderdeel C, onder 3, van deze wet in werking treedt en vervalt dit onderdeel op het moment waarop artikel I, onderdeel C, onder 5, van deze wet in werking treedt.

Documenten